Skriv bøker selv

Sitter du med en liten forfatterspire i magen? Mange bokelskere leser andres bøker og tenker at de kunne gjort det bedre selv eller har en rekke tilbakemeldinger om forbedringer. Da er ikke veien så kort til å skrive en egen bok, men det første man behøver er en god idé.

Det er en god idé som fungerer som et push til å sette seg ned og skrive bok. Man må ha en rød tråd, man må ville dele den gode ideen med verden og man må selv synes at det er en bok som er interessant å lese. Hva er hovedbudskapet? Når du har en god idé er det «bare» til å skrive.

Men selve skrivingen er ikke «bare» – man må ha tid til å skrive bok. Man må prioritere skrivingen. Det er likevel viktig å ikke ha for høye ambisjoner, og det holder å skrive noen ord om dagen. Det gjør det mulig for alle å skrive bok, selv om de har fulltidsjobb, familie og fritidsaktiviteter.

Det første man må gjøre når man skal skrive en bok, er å lage en skisse. En skisse over hvordan man selv ønsker at boken skal se ut og en tidslinje over hovedbudskapet. Tenk ut begynnelsen, midten og slutten på forhånd. Deretter er det bare til å skrive! Husk likevel at egne deadlines kan være nyttige ettersom mange av oss arbeider best under press.